Anunțuri

Anunț 12/05/2023

FBR FOREST ONE S.A., titular al planului/programului ”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând FBR FOREST ONE S.A” constituit în UP 1 Pădurea Petriș în supraf.de 4005,33 ha situat în întregime pe teritoriul UAT Petriș, județul Arad, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM ARAD.

FBR