Servicii

service

Servicii de plantare

✔  Plopi cu ciclu scurt de rotație
✔  Arbori de esență tare

service

Gestionarea pădurilor

✔  Silvicultură
✔  Exploatare forestieră
✔  Transport
✔  Construirea și întreținerea drumurilor
✔  Prelucrarea lemnului
✔  Depozitare
✔  Marketing și vânzări
✔  Administrare

service

Gestionarea fermei

✔  Pregătirea solului
✔  Semănarea
✔  Tratamente fitosanitare
✔  Aplicare fertilizatori
✔  Recoltare
✔  Depozitare
✔  Marketing și vânzări
✔  Administrare